ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu


Thrifty Car Rental (Thailand) ขอมอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ดังนี้

เช่ารถราคาพิเศษ เริ่มต้น 590 บาท/วัน  ฟรี! คืนรถช้า 4 ชั่วโมง


ระยะเวลาการจอง : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

ระยะเวลาเดินทาง : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563


เงื่อนไข

▪ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรฯ ที่ชำระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เท่านั้น
▪ ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองเช่ารถกับ Thrifty Car Rental (Thailand) ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาพิษณุโลก
   - Call Center 02-266-4666 (ต้องสำรองล่วงหน้า 5 วัน และขึ้นอยู่กับช่วงเวลารถว่าง ณ ขณะนั้น)
   - Walk-in หน้าเคาน์เตอร์ (สำหรับช่องทาง walk-in ทางบริษัทฯ ไม่รับรองรถว่าง ณ วันที่ลูกค้าทำการ walk-in)
▪ ยกเว้นการเช่าช่วง blackout period 4 - 17 เม.ย., 4 ธ.ค.- 5 ม.ค.
▪ ราคาพิเศษนี้รวมผู้ขับขี่ร่วม 1 ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่จำกัดกิโลเมตร
▪ ราคาพิเศษนี้ไม่รวมประกันภัยชั้น 1 (SCDW), ประกันยางรถยนต์, ประกันรถหาย และประกันภัยบุคคลและทรัพย์สิน
▪ ณ วันที่รับรถ บริษัทฯ ขออนุมัติวงเงิน 5,000 บาท ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น นอกเหนือจากการชำระค่าเช่า
▪ ราคาและสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
▪ ราคาและสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
▪ ราคาพิเศษนี้สามารถคืนรถช้าได้ฟรี 4 ชั่วโมงทุกรุ่น หากเกินจาก 4 ชม. จะคิดราคาเป็นค่าเช่ารถ 1 วัน
▪ กรณีรับหรือส่งรถ ฟรีเมื่อเช่า 3 วันขึ้นไป ในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากที่ตั้งสาขาของ Thrifty ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.30-17.00 น.
▪ การคืนรถเช่าต่างสาขา : ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรถต่างสาขากรณีเช่าน้อยกว่า 3 วัน
     - กรณีเช่ารถ 3-4 วัน คิดค่าบริการตามระยะทางที่กำหนด
     - กรณีเช่ารถตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าบริการ
▪ เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดเป็นไปตามที่ Thrifty Car Rental ประเทศไทยเป็นผู้กำหนด
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถเช่า Thrifty ได้ที่ Call-center : 02-266-4666
 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"